ZWROTY

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Technet, ul. Szarych Szeregów 5, 10-072 Olsztyn;

Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres Technet, ul. Szarych Szeregów 5, 10-072 Olsztyn;

Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący, jednakże koszty te są następnie zwracane przez Sprzedającego. Jeżeli jednak Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w sposób jaki dokonana została płatność, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar.

Prawo zwrotu towaru nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to towarów wykonanych na zamówienie tj. drzwi, meble, podłogi.

Reklamacje towarów z wyprzedaży

W dziale “wyprzedaż” Sklep prowadzi sprzedaż towarów oznaczonych jako “outlet”. Wskazane towary są towarami drugiego gatunku lub towarami nie w pełni wartościowymi, tzn. mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru zostanie poinformowany co do zakresu istniejącej wady towaru.

Reklamacja towarów opisanych powyżej, nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przed zakupem.